Strona główna > O FRDL > Aktualności > Ogólnopolska konferencja naukowa „(Pro)obywatelski samorząd: Praktyki, Teorie, Wyzwania”

Ogólnopolska konferencja naukowa „(Pro)obywatelski samorząd: Praktyki, Teorie, Wyzwania”

13/12/2016

pliki/frdl/document/arek/CT/AGH_4.jpg

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej była patronem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.  "(Pro)obywatelski samorząd: Praktyki, Teorie, Wyzwania", która miała miejsce w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Krakowie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez  Wydział Humanistyczny AGH i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W części plenarnej konferencji głos zabrali prof. Jerzy Hausner, prof. Paweł Swianiewicz, który jest członkiem Rady Programowej FRDL oraz dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu FRDL.

pliki/frdl/document/arek/CT/AGH_2.jpg

Profesor Jerzy Hausner przedstawił autorską koncepcję rozwoju miasta, zgodnie z którą przenoszenie zagranicznych koncepcji (np. smart city) do polskich realiów rozwoju miast jest pomysłem krótkowzrocznym i nietrafionym. Rozwój miast odbywać się powinien przy uwzględnieniu zasobów i wartości lokalnych. Profesor Hausner zwrócił uwagę  to, że ważnym elementem tego rozwoju jest partycypacja społeczna i podkreślił, że wymaga ona podmiotowości. Zdaniem prof. Hausnera ważnym elementem polityki rozwojowej miast powinna być polityka kulturalna.

pliki/frdl/document/arek/CT/AGH_1.jpg

Profesor Paweł Swianiewicz omówił fundamentalne zagadnienie, jakim jest zależność między skalą jednostki samorządu terytorialnego a postawami obywatelskimi. Przedstawił on zależności pomiędzy wielkością samorządu a stanem demokracji lokalnej, mierzonym poprzez zainteresowanie, zaangażowanie, zadowolenie, zaufanie i poczucie sprawstwa. Profesor Swianiewicz w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w realiach polskich gmin i powiatów. Do ciekawych wniosków doprowadziły analizy dotyczące samorządu powiatowego. Analizy te wskazują m.in., że w przypadku powiatów, korzyści wynikające z większej skali samorządu nie mają przełożenia na deficyty obywatelskości.

pliki/frdl/document/arek/CT/AGH_3.jpg

Doktor Cezary Trutkowski zajął się problematyką partycypacji społecznej i zaangażowania społecznego. Zaprezentował on wyniki licznych badań prowadzonych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. W jego wystąpieniu doszukać się było można zarówno pozytywnych aspektów diagnozy stanu naszej demokracji lokalnej, jak również znaczących deficytów. Najbardziej optymistycznie wybrzmiał fakt, że w badaniach prowadzonych od 1992 roku, po dwudziestu latach zrównały się odpowiedzi pozytywne i negatywne na pytanie dotyczące wpływu mieszkańców na sprawy miasta.

Zasadnicza część konferencji odbyła się w ramach sesji tematycznych. Poświęcone one były następującym zagadnieniom:

 • Reprezentacja polityczna i mechanizmy wyborcze
 • Aktywność władz samorządowych – diagnozy i oceny
 • Podmiotowość obywatelska
 • Dialog obywatelski i partycypacja społeczna
 • Budżet obywatelski jako narzędzie polityki lokalnej.

W trakcie sesji tematycznych zaprezentowano ponad 30 referatów na temat najnowszych wyników badań prowadzonych w polskich ośrodkach akademickich. Stanowiły one bardzo ciekawy materiał do dyskusji na temat kondycji samorządu i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia