Strona główna > Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa

W chwili rozpoczęcia działalności w 1989 roku FRDL zainicjowała współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami z Europy Zachodniej i USA wspierającymi przemiany demokratyczne w Polsce. Po ponad dwudziestu latach szerokich działań, FRDL z odbiorcy pomocy z krajów zachodnich, stała się ośrodkiem dzielącym się doświadczeniem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami bałkańskimi. Aktywność ta polega głównie na realizacji programów wspierania demokratycznych reform na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństw obywatelskich w krajach mniej od Polski zaawansowanych w procesie transformacji. Kraje te to przede wszystkim: Albania, Armenia, Białoruś, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra oraz Kazachstan. FRDL włącza się również w pomoc dla porewolucyjnej Tunezji, która FRDL 2011 roku rozpoczęła proces budowania demokratycznych struktur państwa.

Działania FRDL na arenie międzynarodowej obejmują szereg programów oraz konferencji mających na celu wymianę doświadczeń w sferze działań na rzecz samorządu. Rozwijaniu współpracy międzynarodowej służą organizowane przez FRDL wizyty studyjne, staże oraz seminaria i spotkania dla przedstawicieli władz lokalnych wspomnianych krajów. Prowadzone są szkolenia poświęcone zagadnieniom z zakresu rozwoju samorządności lokalnej. Uczestniczą w nich lokalni liderzy, radni, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, reprezentanci lokalnych mediów, a także młodzież.

Od 1999 roku FRDL prowadzi aktywną współpracę z krajami bałkańskimi, głównie poprzez programy wspierające demokrację lokalną realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Programy te prowadzone były w Albanii, Macedonii, Serbii i Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest także poprzez uczestnictwo FRDL w European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities of Europe i Institut International des Sciences Administratives (IISA). Fundacja Rozwoju Demnokracji Lokalnej jest również członkiem założycielem Grupy Zagranica zrzeszającej polskie organizacje realizujące działania zagranicą.


 pliki/frdl/document/arek/DOBRE/naglowek_www.jpg

 

DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency

Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Ważna rola w projekcie przewidziana jest dla polskich partnerów. FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane są od lipca 2016 do marca 2021 r.

Pozostałymi partnerami realizującymi różne komponenty projektu, są następujące instytucje ukraińskie, polskie i amerykańskie:

 •  All-Ukrainian Association of Villages and Rural Settlements (VASSR) - Ukraina
 •  SocialBoost - Ukraina
 •  Ukraine Crisis Media Center (UCMC) - Ukraina
 •  Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Polska
 •  National Democratic Institute (NDI) – Stany Zjednoczone

Program jest realizowany w 50 tzw. skonsolidowanych jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w następujących obwodach:

 •  dniepropietrowskim
 •  iwanofrankowskim
 •  charkowskim
 •  chersońskim
 •  kirowohradzkim
 •  mikołajowskim
 •  tarnopolskim

Działania w projekcie koncentrują się na wsparciu nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz, co nie mniej ważne, na budowaniu zaufania społecznego do wprowadzanych reform. Efekty tych działań mają posłużyć jako zachęta dla innych, jeszcze nieskonsolidowanych jednostek do łączenia się w większe podmioty, które będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania.

Projekt obejmuje także dodatkowe komponenty: edukacyjny skierowany do młodzieży, kobiet i lokalnych liderów; rozwijania sektora edukacji na potrzeby administracji publicznej, wsparcia technologicznego, a także kampanię medialną skierowaną do ukraińskiego społeczeństwa.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnej).

Ponadto dla przedstawicieli poszczególnych gromad Fundacja organizuje cykl szkoleń pt. „Akademia Przywództwa” (realizowany dodatkowo w ścisłej współpracy z Radą Europy), a także wizyty studyjne do polskich gmin, gdzie ukraińscy uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i najciekawszymi osiągnięciami polskich samorządów.

Do tej pory, w ramach programu DOBRE Fundacja zrealizowała:

 •  50 procesów diagnostycznych i raportów prezentujących najważniejsze uwarunkowania rozwojowe jednostek uczestniczących w programie,
 •  21 procesów partycypacyjnego planowania strategicznego i strategii rozwoju wypracowanych przy bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnych,
 •  9 sesji szkoleniowych w ramach „Akademii Przywództwa”,
 •  3 wizyty studyjne do Polski.


Na kolejne lata zaplanowane są dalsze działania w tym:

 •  następne 21 strategii rozwoju,
 •  kolejne sesje „Akademii Przywództwa”,
 •  wizyty studyjne do Polski,
 •  wizyty monitorujące realizację strategii przez jednostki,
 •  badania społeczne w gromadach DOBRE.

 

W styczniu 2018 roku ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdrażające proces decentralizacji i rozwoju samorządności uznało program DOBRE za jeden z najlepszych i najefektywniejszych projektów wspierających te ważne dla Ukrainy przemiany.

 

Program realizuje zespół:
Główny Ekspert Merytoryczny (Specjalista ds. Rozwoju Instytucjonalnego) – Cezary Trutkowski
Koordynator Projektu – Katarzyna Czarnołęcka
Asystent Koordynatora – Sofiia Useinow

Kontakt:
tel. 48 22 351 93 22
Katarzyna Czarnołęcka: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl
Sofiia Useinow: soffia.useinova@frdl.org.pl

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia