Strona główna > O FRDL > Nagrody dla FRDL

Nagrody dla FRDL

1995 rok - UN Habitat Scroll of Honour

W 1995 roku Fundacja otrzymała nagrodę UN Habitat. W uzasadnieniu napisano:

"For its leadership in strengthening local democracy, and its contribution to building a better living environment for all in Poland through promoting effective and transparent self-government, municipal capacity-building and civic engagement."

(Za jej przywództwo we wzmacnianiu demokracji lokalnej i wkład w budowanie lepszych warunków życia dla wszystkich ludzi w Polsce poprzez promowanie skutecznego i przejrzystego samorządu, budowy potencjału jednostek samorządowych i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.)

UN Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich - United Nations Human Settlements Programme) to agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.

2000 rok - Nagroda Główna w Konkursie Pro Publico Bono

pliki/frdl/image/DN_2011/ProPublicoBono.jpg

Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów w Konkursie Pro Publico Bon

W 2000 roku Fundacja otrzymała Nagrodę Główną w bardzo prestiżowym konkursie, promującym postawy i aktywności obywatelskie, wspierającym rozwój społeczny oraz budowę nowoczesnego, demokratycznego państwa poprzez wyróżnianie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich.

W dyplomie, w uzasadnieniu napisano, że Nagrodę przyznano autorom „najwspanialszych inicjatyw obywatelskich Pro Publico Bono, podejmowanych w duchu służby dobru wspólnemu przez wolnych Obywateli Niepodległej Rzeczpospolitej."

Profesor Jerzy Regulski wraz z FRDL otrzymał także Nagrodę XX lecia Pro Publico Bono w 2009  roku.

 

.

pliki/frdl/image/historyczne/zdjecie_Buzek_profProPublicoBono_m.jpg

Prof. Jerzy Regulski odbiera z rąk premiera Jerzego Buzka dyplom Nagrody Głównej Pro Publico Bono

Dyplom Nagrody Pro Publico Bono
Dyplom Nagrody Pro Pubico Bono

2004 rok - Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy

W 2004 roku Fundacja została wyróżniona Nagrodą Honorową XIV Forum Ekonomicznego w Krynicy dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyplom honorowy został wręczony władzom Fundacji w czasie uroczystości jubileuszu XV-lecia FRDL.

Prof. Jerzy Regulski i Barbara Imiołczyk odbierający dyplom honorowy

2008 rok - Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Najlepsza Inwestycja w Człowieka

FRDL otrzymała nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego za realizację projektu "Sołtyski i liderki wiejskie - kobiety zarządzają polską wsią" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Była to II edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2008" pod hasłem: "Najlepsza inwestycja w człowieka 2008".

Na konkurs nadesłano 239 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach SPO RZL, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji o konkursie...

2009 rok - Medal wybity z okazji 20-lecia odrodzenia Senatu RP

Podczas Gali Jubileuszu XX-lecia FRDL wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski wręczył prezesowi FRDL Medal wybity z okazji 20-lecia odrodzenia Senatu RP i powiedział:

"W imieniu Senatu RP składam Fundacji gratulacje i podziękowania za to, co w ciągu ostatnich 20 lat zrobiła dla polskiej demokracji w ogóle, a demokracji lokalnej w szczególności."

2014 rok - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Podczas II Śląskiego Konwentu Samorządowego w Katowicach (22.04.2014), dyrektorowi Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL została wręczona Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

2016 rok - Złoty Medal za wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie

Podczas najważniejszego wydarzenia edukacyjnego na Ukrainie - VII Międzynarodowej Wystawy "Współczesne instytucje oświatowe" - nagrodzono FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie Złotym Medalem za całokształt działalności i doświadczenie w realizacji projektów oświatowych i edukacyjnych na Ukrainie, a w szczególności cyklu projektów "Młodzi z inicjatywą" (3 edycje realizowane od 2012 r., współfinansowane w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa MSZ RP).

 

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia