Seminaria Zarządzania Finansami dla Profesjonalistów

Sytuacja gospodarcza stawia przed Samorządami coraz to nowe…