Z POLSKIEGO (URZĘDOWEGO) NA NASZE

Głos na rzecz dbałości o jakość i przejrzystość polszczyzny…

SAMORZĄDOWY MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Rada Języka Polskiego…

FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - KONFERENCJA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z wydawnictwemC.H.…

ZWALNIANI NAUCZYCIELE A DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW - RAPORT MISTIA

Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło ogólnopolskie…