KS. ADAM BONIECKI I DR TOMASZ RAKOWSKI O WARTOŚCIACH

Tegoroczną konferencję finałową Nagrody FRDL za Lokalne Inicjatywy…

ELŻBIETA NERWIŃSKA: O KONFERENCJI INAUGURACYJNEJ "SZKOŁY WSPÓŁPRACY"

Zmienia się rola i miejsce szkoły we współczesnym świecie.…