JUBILEUSZ XXV LECIA FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

W roku 2014 Polska świętuje ćwierćwiecze przemian zapoczątkowanych…