ADAM KOWALEWSKI: PODSUMOWANIE KONFERENCJI Z OKAZJI 25-LECIA FRDL I SAMORZĄDÓW

Podsumowanie Konferencji zwiera zarówno najważniejsze oceny…