PODSUMOWANIE KONFERENCJI "LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA"

FRDL, wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego…