NABÓR DO PROJEKTU GRANTOWEGO

W dniach 3.04. - 21.04.2017 r. prowadzimy nabór gmin do projektu…

FRDL GOŚCIŁA PRZEDSTAWICIELI ADMINISTRACJI Z UKRAINY

 W lutym Ośrodek FRDL MISTiA w Krakowie gościł dwie grupy…

USŁUGI PUBLICZNE W JST - KONFERENCJA W MINISTERSTWIE ROZWOJU

W dniu  6 marca 2017 r.  w Sali Kinowej im. Grażyny Gęsickiej…

FRDL WSPIERA UKRAIŃSKIE JEDNOSTKI TERYTORIALNE

Wraz z końcem lutego zakończył się pierwszy etap działań…

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

W związku z przyjęciem przez Zarząd Związku Miast Polskich…