OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ZARZĄDÓW FORÓW SEKRETARZY

W Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się pierwszy Ogólnopolski…