GOSPODARKA FINANSOWA JST W OPINII SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

W połowie 2018 r. FRDL przeprowadziła ankietę wśród skarbników…