Szkolenie on-line

WCZORAJ ODBYŁO SIĘ PIERWSZE Z CYKLU SZKOLENIE ON-LINE DOTYCZĄCE PRAWA PRACY WOBEC ROZWIĄZAŃ KRYZYSOWYCH ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI.

Ze względu na zaistniałą sytuację występującego w kraju zagrożenia epidemiologicznego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do wzięcia udziału w szkoleniach  online w postaci webinariów. Wczoraj odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie zatytułowane: „Prawo pracy wobec rozwiązań kryzysowych związanych z chorobami zakaźnymi”.

OPINIE I KOMENTARZE FRDL – „KORONAWIRUS A FUNKCJONOWANIE ORGANÓW STANOWIĄCYCH JST”

Pandemia COVID-19 zaburzyła nasze życie w wielu obszarach. Utrudnienia lub wręcz całkowity brak możliwości zorganizowania sesji rad samorządu terytorialnego stały się istotną barierą działania JST. Zapraszamy do przeczytania komentarza Maciej Kiełbusa dla Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL o środkach zaradczych wobec utrudnień w funkcjonowaniu rad jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych pandemią COVID-19.

TRZEBA WESPRZEĆ SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W OBLICZU PANDEMII JAK NAJSZYBCIEJ!

W tym trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego w Polsce trzeba zadbać nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, ale również zapewnić mu byt. Oprócz małych przedsiębiorstw i firm, szczególnie zagrożone w tym czasie są podmioty sektora ekonomii społecznej, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizacje te tworzą kilkaset tysięcy miejsc pracy i olbrzymi potencjał pomocowy, szczególnie ważny w sytuacji kryzysowej w jakiej się znajdujemy.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIACH ONLINE I WEBINARIACH FRDL!

Od 24 marca 2020 rusza cykl szkoleń on-line. Wystarczy przesłać kartę zgłoszeniową i kliknąć w przesłany zwrotnie link do połączenia. Zapraszamy!

30 lecie Samorządności - Senat

30-LECIE SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE – JUBILEUSZOWA KONFERENCJA W SENACIE RP

10 marca 2020 w Senacie RP odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia uchwalenia Ustawy o samorządzie terytorialnym. Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego reprezentował Przewodniczący Rady Fundatorów – Jerzy Stępień i Prezes Zarządu – Cezary Trutkowski.

ROK 2020 – ROKIEM SAMORZĄDNOŚCI!

Nowo zawiązana Koalicja ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020, zrzeszająca organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, chce uczcić jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy samorządowej i pierwszych wolnych wyborów do samorządów poprzez liczne działania i akcje społeczne, skierowanie przede wszystkim do młodzieży.

Zobacz dział Komentarze