FRDL Logo

POSZUKUJEMY ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO

Fundacja  Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Koordynatora międzynarodowego projektu pod tytułem „Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE”, realizowanego w Ukrainie.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE – MUSIMY UCZCIĆ TEN PIĘKNY JUBILEUSZ!

W związku z obchodami 30-lecia samorządności w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z przedstawicielami społecznej Inicjatywy 30. ROK WOLNOŚCI pragną powołać Koalicję Roku Samorządności 2020.

DOBRE HISTORIE – O TYM JAK ROZKWITŁ KULTURALNIE KAMIENNY MOST

DOBRE Historie – O tym jak rozkwitł kulturalnie Kamienny Most O wiosce Kamienny Most w Kamianomostivskiej gromadzie (ukr. Кам’яномостівська громада) na Ukrainie, liczącej około 1200 mieszkańców, zawsze mówiono jako o pełnej utalentowanych artystycznie ludzi. Problem w tym, że nie mieli gdzie swoich talentów ćwiczyć i rozwijać.

Aktywni Obywatele Regionalny

KONSULTACJE PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Forum Skarbników

FORUM SKARBNIKÓW JST NA WARMII I MAZURACH – DOŁĄCZ DO NAS!

7 lutego 2020 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie odbędzie się spotkanie inaugurujące Forum Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski – pan Artur Henryk Chojecki.

OPINIE I KOMENTARZE FRDL – „PERSPEKTYWA GŁĘBOKICH CIĘĆ I PODWYŻEK – O FINANSACH W MNIEJSZYCH SAMORZĄDACH”

O perspektywie głębokich cięć i podwyżek w nowym roku budżetowym – pisze skarbnik gminy miejsko-wiejskiej Janusz Zagórski. Na konkretnych przykładach pokazuje on skutki narzuconych samorządom podwyżek kosztów, ograniczonych przychodów, rosnącego niedofinansowania zadań – zwłaszcza oświaty.

Aktywni Obywatele Regionalny

RUSZAJĄ KONSULTACJE PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Konferencja_wrzesień-2019-3

SUKCES PROJEKTU “WSPARCIE REFORMY SAMORZĄDOWEJ – WDROŻENIE MODELU PARTYCYPACYJNEGO PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W GROMADACH CENTRALNO-PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ UKRAINY”.

Sukces projektu “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy”. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowała w latach 2018-2019 projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach  centralno-północnej i zachodniej Ukrainy”. Celem projektu było wzmocnienie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie […]

RUSZA VII NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU E-XTRA KOMPETENTNI

RUSZA VII NABÓR uzupełniający w ramach projektu e-Xtra Kompetentni FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłasza VII nabór uzupełniający konkursu grantowego w projekcie e-Xtra Kompetentni. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Zobacz dział Komentarze