Nowe forum

ROZPOCZĘŁA SIĘ SESJA SZKOLENIOWA INAUGURUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO i MAZOWIECKIEGO

9-10 grudnia 2019 w Radziejowicach podczas dwudniowej sesji szkoleniowej pt. „Jak sprawnie i skutecznie zarządzać jednostką w dobie malejących przychodów i rosnących kosztów” zainaugurowano działalność Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Lokalnych Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego, które powstaną przy FRDL Centrum Szkoleniowym w Łodzi oraz FRDL Centrum Mazowsze. Głównym celem  Forów będzie podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, wzmacnianie roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski […]

Ranking Gmin Lubelszczyzny

ZNAMY LAUREATÓW RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY 2019

5 grudnia 2019 podczas spotkania Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego w Janowie Lubelskim zostały ogłoszone oficjalne wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019. Laureatem rankingu po raz drugi została Gmina Głusk. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Puchaczów, która w zeszłorocznym rankingu zamykała podium. Jako trzecia wyróżnienie otrzymała Gmina Jastków. Wyróżnienia oraz okolicznościowe statuetki dla laureatów pierwszych 3 miejsc wręczyli Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie – dr Krzysztof […]

ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU „YOUTH IMPACT”

4 grudnia 2019 w głównej siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie odbyło się pierwsze z serii spotkań w ramach projektu YOUTH IMPACT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, które zakwalifikowały się do projektu: Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej, Fundacja Robinson Crusoe, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Aktywizacja, FRDL MISTiA oraz FRDL Podlaskie Centrum. Organizacje te oraz Regionalne Ośrodki FRDL prowadzą projekty mające na celu […]

W KINIE, W OLSZTYNIE, ZAINSPIRUJ SIĘ!

3 grudnia 2019 w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie w 2019 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020, w której uczestniczyło prawie 200 osób. Konferencję dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku.

FRDL Bialystok

FRDL PODLASKIE CENTRUM W BIAŁYMSTOKU – POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ PRACĘ!

Ośrodek Regionalny FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku, oprócz organizowania szkoleń i moderowania forów, w dużej mierze skupia się na realizacji projektów wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem z rynku pracy.

Ranking Gmin Podkarpacia 2018

ZNAMY TEGOROCZNYCH LIDERÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO WŚRÓD SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – RANKING GMIN PODKARPACIA 2018

fot: Nowiny 26 listopada br. podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji pt. „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.

Fora OKST

WZMOŻONE DZIAŁANIA W RAMACH FORÓW SAMORZĄDOWYCH NA GÓRNYM i DOLNYM ŚLĄSKU

Jedną z głównych form działalności realizowanych przez Fundację rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego są fora samorządowe. Fora to przede wszystkim platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla określonego środowiska zawodowego w samorządach – nie tylko integrują środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów, ale służą przede wszystkim budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego oraz doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanych funkcji. FRDL zainicjowała i moderuje działalność ponad 80 forów samorządowych przy […]

Foto Macedonia

FRDL GOŚCI SAMORZĄDOWCÓW Z MACEDONII PÓŁNOCNEJ

Dzisiaj w Biurze Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego gościliśmy liderów samorządów z Ilinden, Veles i Struga oraz przedstawicieli stowarzyszeń samorządu terytorialnego z NALAS oraz ZELS. W czasie wizyty w siedzibie głównej FRDL goście zapoznali się nie tylko z inspirującą historią Fundacji, ale przede wszystkim z jej obecną działalnością. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy projektom międzynarodowym, zwłaszcza obejmującym kraje bałkańskie (od 2001 r. było ich 18), w tym 2 z udziałem Macedonii Północnej.

Rozkręcamy Biznes

ROZKRĘCAMY SPOŁECZNY BIZNES W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM!

Pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych założonych w ramach projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” rozpoczęli pierwsze kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Głównym celem projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” jest przygotowanie do aktywizacji  zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo, mentoring. Zachęcamy również do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) i, co za tym idzie, nowych miejsc pracy oraz wspieramy jakość funkcjonowania już istniejących […]

Forum

PONAD 100 PRZEDSTAWICIELI MAŁOPOLSKICH SAMORZĄDÓW WZIĘŁO UDZIAŁ W KOLEJNYM FORUM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MAŁOPOLSKI FUNKCJONUJĄCYM PRZY FRDL MISTiA.

W dniach 20-21 listopada odbyło się kolejne posiedzenie funkcjonującym przy FRDL MISTiA Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w którym wzięło udział 115 włodarzy – członków Forum. Gośćmi pierwszego dnia Forum był m.in. Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Marszałka Witolda Kozłowskiego i Wicemarszałka Łukasza Smółkę. Swoją obecnością zaszczycił zebranych również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski, który zadeklarował otwartość i chęć dalszej współpracy z Województwem Małopolskim, jak […]

Zobacz dział Komentarze