UMOWA STOWARZYSZENIOWA POMIĘDZY INTERNATIONAL CITY/COUNTRY MANAGEMENT ASSOCIATION (ICMA) A KRAJOWĄ RADĄ FORÓW SEKRETARZY JST (KRFS) DZIAŁAJĄCĄ PRZY FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO (FRDL) PODPISANA!

20 października 2019 w Nashville, TN, USA zostało podpisane porozumienie dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy Krajową Radą Forów Sekretarzy JST (KRFS) działającą przy Fundacji Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) a International City Management Association (ICMA). KRFS FRDL reprezentowała dyrektor programowa FRDL – Katarzyna Zakroczymska oraz przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST – Grzegorz Frugalski. Umowa dotyczy wielu aspektów międzynarodowej współpracy kadry […]

zarzadzanie-finansami-lokalnymi-okladka

ZARZĄDZANIE FINANSAMI LOKALNYMI W OPINIACH SKARBNIKÓW JST – RAPORT Z BADAŃ

Raport z badań zatytułowany: „Zarządzanie finansami lokalnymi w opiniach skarbników jednostek samorządu terytorialnego” został opracowany przez dr. hab Agnieszkę Kopańską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie FRDL. Raport ten  zawiera wyniki ankiety przeprowadzonej wśród skarbników gmin, miast i powiatów w Polsce. Na ankietę, która dotyczyła szeregu kwestii związanych z problemami z jakimi mierzą się w swojej pracy skarbnicy, odpowiedziało ponad 40% przedstawicieli tych samorządów. Po raz […]

YOUTH IMPACT

YOUTH IMPACT – DWA DNI INTENSYWNEJ PRACY WARSZTATOWEJ I SPOTKAŃ W NIEMIECKIM GELSENKIRCHEN

W dniach 14–16.10.2019 w niemieckim Gelsenkirchen odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu YOUTH IMPACT realizowanego w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży finansowanego z funduszy norweskich i EOG. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech (Channel Crossings), Słowacji (Pedal.consulting) i Niemiec (FIAPeV ) wspiera prowadzenie badań ewaluacyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości młodych. FRDL reprezentowali dr Sławomir Nałęcz i Zofia Penza-Gabler.

Szkolenie w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKIE BIURO FRDL W BYDGOSZCZY ROZSZERZYŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ O ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ W TORUNIU

W związku z licznymi zapytaniami ze strony samorządowców, Kujawskio-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy rozpoczęło organizację szkoleń w Toruniu. Tematem pierwszego szkolenia było: „Naliczanie wynagrodzeń w praktyce. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych”. Naliczenie wynagrodzeń w praktyce to zagadnienie, które cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród pracowników administracji samorządowej w całej Polsce. Szkolenie poprowadziła prawniczka i ekonomistka, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych […]

DOBRE_Dzvynyanska_Zaproszenie do udzilu w konsultacjach spolecznych

W RAMACH PROJEKTU DOBRE WYPRACOWALIŚMY KOLEJNE 23 STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA UKRAIŃSKICH GROMAD

Zakończył się ważny etap działań FRDL w ramach programu DOBRE (ang. Decentralization Offering Better Results and Efficiency) – we współpracy z lokalnymi społecznościami wypracowaliśmy kolejne 23 strategie zrównoważonego rozwoju ukraińskich gromad. Do tej pory w projekcie powstało w sumie 67 strategii, przy czym 44 strategie są już wdrażane, 20 przyjęto do realizacji, a kolejne 3 zostaną poddane głosowaniu w  najbliższych tygodniach. Program DOBRE realizowany jest w 7 obwodach Ukrainy (dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, […]

Mistia coffee

ZAKOŃCZYŁO SIĘ KOLEJNE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU COFFEE

Od 5 listopada w Berlinie/Medebach w Niemczech partnerzy realizujący projekt COFFEE (Cooperation For Fair Economy & Education) dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowania relacji między sektorem ekonomii społecznej, a jednostkami samorządu terytorialnego.

Komentarz Nałęcz

W OPINIACH I KOMENTARZACH FRDL – TEKST dr SŁAWOMIRA NAŁĘCZA pt. „OBRONIĆ SAMORZĄDNOŚĆ”

O tym, czy samorządność uda się zachować, zadecyduje w dużym stopniu nasza aktywna postawa w dniu wyborów parlamentarnych oraz dalsza praca nad włączeniem w odpowiedzialną samorządność jak najszerszej grupy mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców współpracujących dla dobra lokalnej społeczności. Ważne jest także zapewnienie edukacji samorządowej – szczególnie dla uczniów szkół, które prowadzi samorząd.

Forum Ekologiczne przy MISTiA

FORUM EKOLOGICZNE PRZY FRDL MISTiA ŚWIĘTUJE SWOJE 25-LECIE

Forum Ekologiczne Samorządu Terytorialnego i Administracji działa przy FRDL MISTiA już od 1994 roku. Świętowaniu jubileuszu 25-lecia Forum towarzyszyła konferencja tematyczna zatytułowana „Ochrona powietrza – założenia,  wyzwania, trudności”.

ZABIERZ GŁOS, BO GO STRACISZ – KAMPANIA PROFREKWENCYJNA – WYBORY 13 PAŹDZIERNIKA 2019

“Zabierz głos, bo go stracisz” 13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Udział w nich to nasze prawo i obowiązek, ale przede wszystkim wielkie święto demokracji. W ostatnich wyborach parlamentarnych z prawa głosu skorzystała nieco ponad połowa (50,9%) uprawnionych obywateli. Liczniej bierzemy udział w wyborach prezydenckich, mimo że to decyzje parlamentu mają decydujący wpływ na funkcjonowanie naszego państwa.

Walerki 2019

„WALERKI” CZYLI NAGRODY LIDERA EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ WRĘCZONE!

1 października 2019 roku podczas spotkania Śląskiego Forum Sekretarzy w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL wręczono już po raz 16-ty nagrody Lidera Edukacji Samorządowej. Nagrody przyznano w 4 kategoriach: powiaty, miasta na prawach powiatu, miasta i gminy.

Zobacz dział Komentarze