Ukazała się książka „Samorząd wolności. Jerzy Stępień w rozmowie z Renatą Maciejczak” (wyd. Nieoczywiste) – wywiad z Jerzym Stępniem, współtwórcą ustaw samorządowych z 1990 roku, sędzią, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, wykładowcą akademickim i współzałożycielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

– Spośród wielu spraw, które prezentuje Jerzy Stępień, szczególne znaczenie mają dwie. Po pierwsze, zyskujemy szczegółowy wgląd w proces legislacyjny, który doprowadził do przygotowania w Senacie ustaw samorządowych uchwalonych przez Sejm w maju 1990 roku. W tym zakresie książka z pewnością stanowić będzie istotne źródło wiedzy dla ludzi zainteresowanych samorządnością terytorialną w Polsce – pisze we wstępie do wywiadu Cezary Trutkowski, prezes Zarządu FRDL. – Druga kwestia dotyczy doświadczeń prawnika, kształtowanych niezwykle wielotorowo, tak z perspektywy sędziego pracującego w sali sądowej, jak osadzonego w więzieniu czy rozstrzygającego spory w Trybunale Konstytucyjnym.

Publikacja ukazuje się w momencie szczególnym – w 30. rocznicę uchwalenia przez Sejm X kadencji ustawy o samorządzie terytorialnym, ordynacji wyborczej do organów gmin i zmian w Konstytucji, które wprowadziły i umocniły samorząd terytorialny w Polsce po okresie „centralizmu demokratycznego” epoki PRL-u.

Polecamy!


FRDL jest partnerem wydania wraz ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.