16 czerwca w Łodzi odbędzie się konferencja „Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”. Podczas wydarzenia wręczone zostaną Nagrody im. Jerzego Regulskiego. 

Samorządność i ład przestrzenny

Patron Nagrody, profesor Jerzy Regulski, lider odbudowy samorządów lokalnych w Polsce i autor reformy samorządowej z 1990 roku był jednocześnie naukowcem zajmującym się urbanistyką oraz członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagroda łączy ze sobą te dwa obszary działalności. Obecnie przyznawana jest w dwóch kategoriach – wzmacnianie samorządności terytorialnej oraz kreowanie ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nominowanych do Nagrody zgłasza Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Potrzeba zmian w samorządzie

W tym roku wręczeniu nagrody towarzyszyć będzie konferencja „Potrzebne zmiany w samorządzie lokalnym a bieżące wyzwania samorządu w Polsce”. Uczestnicy zastanowią się, nad aktualną kondycją samorządności. Konferencja ma być przestrzenią do wymiany opinii ma temat przyszłości i pożądanymi kierunkami rozwoju samorządu terytorialnego. Tematy debaty to między innymi kondycja finansowa JST, problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym czy płaszczyzna ustrojowa samorządu w Polsce.

Stan samorządności i postrzeganie samorządu w Polsce.

Podczas tegorocznej konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania postrzegania samorządu przez obywateli, które przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.  Ważnym elementem wydarzenia będzie także prezentacja raportu na temat stanu samorządności w Polsce. Prace nad nim już trwają.

Współorganizatorami konferencji są Uniwersytet Łódzki i Miasto Łódź.

Więcej na temat Nagrody im. Jerzego Regulskiego na stronie nagrodaregulskiego.frdl.pl.

Już wkrótce szczegółowy plan konferencji.