POZYSKAJ GRANT NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Od dnia 28 stycznia 2019r.  gminy z terenu całego kraju, w ramach projektu: ” Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, mogą pozyskać grant na konsultacje społeczne dokumentów planistycznych.

KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JST

KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JST W dniu 27 listopada 2018 w siedzibie Fundacji w Warszawie odbył się Pierwszy Zjazd  Przedstawicieli Zarządów regionalnych Forów Skarbników, w trakcie obrad powołana została Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego (KRFS JST).

PORADNIK DLA RADNYCH NA KADENCJĘ 2018-2023

PORADNIK DLA RADNYCH NA KADENCJĘ 2018-2023 Czwarte wydanie Poradnika dla radnych obejmuje swoją tematyką wszystkie ważne dla każdego radnego tematy. Oddajemy w Państwa ręce poradnik, który ma pomóc w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji i wypełnieniu zobowiązań wobec wyborców.

TWÓJ GŁOS MA MOC !

Zachęcamy do udziału w nadchodzących wyborach  samorządowych. To już 21 października! Dlaczego warto? Obejrzyjcie i posłuchajcie.

WYBRANO LAUREATÓW III EDYCJI NAGRODY im. JERZEGO REGULSKIEGO !

8 października 2018 podczas Gali połączonej z Rankingiem Samorządów “Rzeczpospolitej”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła NAGRODY i WYRÓŻNIENIA imienia Jerzego Regulskiego.

ZNAMY LAUREATÓW EUROPEJSKIEGO ZNAKU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM !

8 października 2018 roku  w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas gali połączonej z Rankingiem Samorządów “Rzeczpospolitej” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła pierwsze w Polsce certyfikaty Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE).

„NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – SZKOLENIA DLA GMINNYCH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu zaprasza na  bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego zachęcamy aby z każdego urzędu minimum 1 osoba […]

WSPARCIE FRDL DLA DEMOKRATYCZNYCH PRZEMIAN W UKRAINIE – ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU PROGRAMU DOBRE

Od jesieni 2016 r. Fundacja realizuje jeden z najważniejszych komponentów programu DOBRE, polegający na wparciu ukraińskich skonsolidowanych gromad w przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego metodą partycypacyjną (tzw. Metodą FRDL). Zgodnie z założeniami, proces partycypacyjnego planowania strategicznego odbywa się przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej i poza konsultacjami społecznymi obejmuje też badania społeczne oraz szereg działań aktywizujących mieszkańców.

Zobacz dział Komentarze