WYBRANO LAUREATÓW III EDYCJI NAGRODY im. JERZEGO REGULSKIEGO !

8 października 2018 podczas Gali połączonej z Rankingiem Samorządów “Rzeczpospolitej”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła NAGRODY i WYRÓŻNIENIA imienia Jerzego Regulskiego.

ZNAMY LAUREATÓW EUROPEJSKIEGO ZNAKU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM !

8 października 2018 roku  w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas gali połączonej z Rankingiem Samorządów “Rzeczpospolitej” Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła pierwsze w Polsce certyfikaty Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE).

„NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – SZKOLENIA DLA GMINNYCH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych”, realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu zaprasza na  bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego zachęcamy aby z każdego urzędu minimum 1 osoba […]

WSPARCIE FRDL DLA DEMOKRATYCZNYCH PRZEMIAN W UKRAINIE – ZAKOŃCZENIE KOLEJNEGO ETAPU PROGRAMU DOBRE

Od jesieni 2016 r. Fundacja realizuje jeden z najważniejszych komponentów programu DOBRE, polegający na wparciu ukraińskich skonsolidowanych gromad w przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego metodą partycypacyjną (tzw. Metodą FRDL). Zgodnie z założeniami, proces partycypacyjnego planowania strategicznego odbywa się przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej i poza konsultacjami społecznymi obejmuje też badania społeczne oraz szereg działań aktywizujących mieszkańców.

8 PAŹDZIERNIKA 2018 – ZAPRASZAMY NA WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ELoGE I NAGRODY JERZEGO REGULSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na najważniejsze wydarzenie samorządowe w Polsce. W dniu 8 października 2018 nastąpi wręczenie certyfikatów ELoGE i Nagrody im. Jerzego Regulskiego połączone z Rankingiem Samorządów Rzeczpospolitej i wręczeniem nagrody “Fundament Rzeczypospolitej” im. Michała Kuleszy. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Krajowy Kongres Forów Skarbników

ZAKOŃCZYŁ SIĘ I KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

W dniach 12-13 czerwca 2018r. w Jachrance odbył się I Krajowy Kongres Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju. Pierwszy dzień Kongresu był poświęcony Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Omówione zostały wyniki ogólnopolskich badań opracowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, dotyczących postrzegania polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Skarbników. Dzień zakończyła żywiołowa debata […]

NABÓR DO III EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, została ustanowiona w 2016 roku i  jest przyznawana w czterech kategoriach : idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej […]

Innovation in Politics

EUROPEJSKA NAGRODA INNOWACJE W POLITYCE 2018 (INNOVATION in POLITICS AWARD 2018). ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW !

  Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie. Każdy obywatel ze wszystkich 47 krajów Rady Europy może nominować inicjatywy polityczne, które w sposób innowacyjny odpowiadają na potrzeby Europejczyków. W konkursie mogą brać udział odpowiadający za projekty politycy niezależnie od tego, z jaką partią polityczną są związani oraz na jakim szczeblu administracyjnym lub samorządowym działają. Zgłoszone projekty zostaną ocenione jesienią 2018 roku przez jury […]

Nasza Niepodległa

NASZA NIEPODLEGŁA – NOWA INICJATYWA WSPIERANA PRZEZ FRDL

  Nasza Niepodległa to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać jak wiele dzieje się z Polsce z okazji Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej. Dla uczczenia tego Jubileuszu zapraszamy do dzielenia się informacjami o różnych projektach i programach, które prowadzicie, tak aby więcej osób się o nich dowiedziało oraz aby mogły one służyć wzajemnej inspiracji. W ramach wspólnej Inicjatywy Nasza Niepodległa będziemy wspierać zarówno tych, którzy mają już gotowe projekty, jak […]

Krajowy Kongres Forów Skarbników

I KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW W DNIACH 12-13 CZERWCA W JACHRANCE koło WARSZAWY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z działającymi przy naszych ośrodkach regionalnych Forami Skarbników organizuje  I Krajowy Kongres Forów Skarbników w dniach 12-13 czerwca w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację. Kongres jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji związanej z kwestią profesjonalnego zarządzania finansami w samorządzie lokalnym. Odpowiada na potrzeby zgłaszane przez skarbników i ma na celu budowanie wzajemnego wsparcia […]

Zobacz dział Komentarze