8 PAŹDZIERNIKA 2018 – ZAPRASZAMY NA WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ELoGE I NAGRODY JERZEGO REGULSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na najważniejsze wydarzenie samorządowe w Polsce. W dniu 8 października 2018 nastąpi wręczenie certyfikatów ELoGE i Nagrody im. Jerzego Regulskiego połączone z Rankingiem Samorządów Rzeczpospolitej i wręczeniem nagrody “Fundament Rzeczypospolitej” im. Michała Kuleszy. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Krajowy Kongres Forów Skarbników

ZAKOŃCZYŁ SIĘ I KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW

W dniach 12-13 czerwca 2018r. w Jachrance odbył się I Krajowy Kongres Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wzięło w nim udział ponad 300 Skarbników z całego kraju. Pierwszy dzień Kongresu był poświęcony Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Omówione zostały wyniki ogólnopolskich badań opracowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, dotyczących postrzegania polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Skarbników. Dzień zakończyła żywiołowa debata […]

NABÓR DO III EDYCJI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz  Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej. Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, została ustanowiona w 2016 roku i  jest przyznawana w czterech kategoriach : idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej […]

Innovation in Politics

EUROPEJSKA NAGRODA INNOWACJE W POLITYCE 2018 (INNOVATION in POLITICS AWARD 2018). ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW !

  Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie. Każdy obywatel ze wszystkich 47 krajów Rady Europy może nominować inicjatywy polityczne, które w sposób innowacyjny odpowiadają na potrzeby Europejczyków. W konkursie mogą brać udział odpowiadający za projekty politycy niezależnie od tego, z jaką partią polityczną są związani oraz na jakim szczeblu administracyjnym lub samorządowym działają. Zgłoszone projekty zostaną ocenione jesienią 2018 roku przez jury […]

Nasza Niepodległa

NASZA NIEPODLEGŁA – NOWA INICJATYWA WSPIERANA PRZEZ FRDL

  Nasza Niepodległa to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać jak wiele dzieje się z Polsce z okazji Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej. Dla uczczenia tego Jubileuszu zapraszamy do dzielenia się informacjami o różnych projektach i programach, które prowadzicie, tak aby więcej osób się o nich dowiedziało oraz aby mogły one służyć wzajemnej inspiracji. W ramach wspólnej Inicjatywy Nasza Niepodległa będziemy wspierać zarówno tych, którzy mają już gotowe projekty, jak […]

Krajowy Kongres Forów Skarbników

I KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW W DNIACH 12-13 CZERWCA W JACHRANCE koło WARSZAWY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z działającymi przy naszych ośrodkach regionalnych Forami Skarbników organizuje  I Krajowy Kongres Forów Skarbników w dniach 12-13 czerwca w Jachrance koło Warszawy. Wydarzenie jest inicjatywą która wyrosła na bazie ponadregionalnych spotkań Forów Skarbników, organizowanych przez Fundację. Kongres jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji związanej z kwestią profesjonalnego zarządzania finansami w samorządzie lokalnym. Odpowiada na potrzeby zgłaszane przez skarbników i ma na celu budowanie wzajemnego wsparcia […]

PO III KRAJOWYM KONGRESIE SEKRETARZY W GDYNI

14-15 maja w Gdyni  odbyło się  doroczne spotkaniu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski. To było dobre  i efektywne  spotkanie, pełne zaangażowania w aktualne i ważne zagadnienia dla administracji samorządowej. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło blisko 250 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. Gośćmi honorowymi byli m.in: Prezydent Miasta Gdyni –Wojciech Szczurek, poseł na Sejm RP, […]

STANOWISKO FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY Z DNIA 15 MARCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.

W ocenie Fundacji główną wadą projektu jest zdecydowane osłabienie systemu planowania przestrzennego i kontroli procesów przestrzennych. Spowoduje to nieuchronnie dalsze rozpraszanie zabudowy, powiększenie chaosu przestrzennego z jego znanymi – społecznymi i gospodarczymi stratami. Obniży to jeszcze bardziej, już obecnie niski, standard zagospodarowania większości terenów nowej urbanizacji i spowoduje dalsze straty środowiskowe. Pełen tekst stanowiska do pobrania (plik PDF)

Życzenia Wielkanocne

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zobacz dział Komentarze