PO III KRAJOWYM KONGRESIE SEKRETARZY W GDYNI

14-15 maja w Gdyni  odbyło się  doroczne spotkaniu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski. To było dobre  i efektywne  spotkanie, pełne zaangażowania w aktualne i ważne zagadnienia dla administracji samorządowej. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło blisko 250 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. Gośćmi honorowymi byli m.in: Prezydent Miasta Gdyni –Wojciech Szczurek, poseł na Sejm RP, […]

STANOWISKO FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY Z DNIA 15 MARCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.

W ocenie Fundacji główną wadą projektu jest zdecydowane osłabienie systemu planowania przestrzennego i kontroli procesów przestrzennych. Spowoduje to nieuchronnie dalsze rozpraszanie zabudowy, powiększenie chaosu przestrzennego z jego znanymi – społecznymi i gospodarczymi stratami. Obniży to jeszcze bardziej, już obecnie niski, standard zagospodarowania większości terenów nowej urbanizacji i spowoduje dalsze straty środowiskowe. Pełen tekst stanowiska do pobrania (plik PDF)

Życzenia Wielkanocne

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

PROGRAM DOBRE JEDNYM Z NAJLEPSZYCH I NAJSKUTECZNIEJSZYCH PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH DEMOKRATYCZNE PRZEMIANY W UKRAINIE!

Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że program DOBRE został uznany przez ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za proces decentralizacji i rozwoju samorządności, za jeden z najlepszych i najefektywniejszych projektów wspierających te ważne dla Ukrainy przemiany. Więcej informacji na stronie: http://decentralization.gov.ua/news/8146 Fundacja jest jednym z głównych partnerów realizujących program DOBRE w 50 nowopowstałych, skonsolidowanych jednostkach terytorialnych w Ukrainie. Działania Fundacji obejmują przygotowanie analiz uwarunkowań rozwojowych gromad uczestniczących w programie, a następnie […]

DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU W SIEDZIBIE FUNDACJI W WARSZAWIE ZOSTAŁA POWOŁANA KRAJOWA RADA FORÓW SEKRETARZY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dnia 27 lutego 2018 roku w siedzibie Fundacji w Warszawie została powołana Krajowa Rada Forów Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Rada nie posiada osobowości prawnej i działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Rada została powołana w szczególności w celu: – reprezentacji środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym, – zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym, – koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST, – […]

MIĘDZY WÓJTEM, A PROBOSZCZEM. KOBIETY W POLSKICH SAMORZĄDACH 1990-2016

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej: MIĘDZY WÓJTEM A PROBOSZCZEM, KOBIETY W POLSKICH SAMORZĄDACH 1990-2016 Termin: 26 STYCZNIA 2018, Pałac Staszica w Warszawie, sala Marii Skłodowskiej-Curie Organizatorzy: University of California Davis, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem: kobietysamorzady2018@gmail.com Program: 10:00 Otwarcie konferencji prof. Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii PAN prof. Joanna Regulska, University of California, […]

GRANTY DLA GMIN

Serdecznie zachęcamy gminy do ubiegania się o grant finansowy na konsultacje społeczne w ramach dodatkowego naboru w projekcie: “Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego realizowanego do XII 2018r. Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem konsultacji może być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego […]

NAGRODA IM. JERZEGO REGULSKIEGO – CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu 11 stycznia 2018 r. miało miejsce wręczenie Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Uroczystość odbyła się podczas Otwartego Posiedzenia Plenarnego Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN w Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: idei (w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, […]

Zobacz dział Komentarze