ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 kwietnia 2018 r. dotyczące świadczenia usług audytorskich w ramach programu finansowanego przez USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia audytu finansowego wydatkowania środków USAID w ramach programu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)” za rok 2017. Termin złożenia oferty: 10 maja 2018 r., godz. 15:30 (decyduje termin dostarczenia oferty pod wskazany adres). Szczegółowe informacje w treści załączonego Zapytania Ofertowego Pełna treść Zapytania Ofertowego – plik w formacie PDF   Dodatkowe informacje dotyczące […]

Zapytanie o cenę – projekt DOBRE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do złożenia oferty w związku z zapytaniem o cenę dotyczącym zakupu sprzętu i oprogramowania potrzeby projektu „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”, finansowanego przez USAID. Pełny tekst zapytania w załączeniu. Termin składania ofert: 9.12.2016 r., do godz. 14.00. W załączeniu: pełny tekst Zapytania o cenę wraz ze specyfikacją zamówienia Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Rozeznanie rynku – trenerzy

Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku z dnia  21 września 2016 r. dotyczące zatrudnienia trenerów na warsztaty w zakresie konsultacji społecznych, planowania przestrzennego i mediacji społecznych  w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP28/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Termin składania ofert:  28 września 2016 r. godz. 15.00. Treść ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia trenerów na warsztaty (doc) Załącznik nr 1 – Formularz  […]

Zapytanie ofertowe – doradcy ds. planowania przestrzennego

Zapytanie ofertowe z dnia 1 lipca 2016 roku (termin składania ofert:14.07.2016 r. ) dotyczące zatrudnienia doradcy ds. planowania przestrzennego w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” POWR.02.19.00-00- KP28/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść zapytania ofertowego (pdf) Załącznik_nr_1 – Formularz_oferty (doc) Załącznik 2 – Oświadczenie_o_przeprowadzonych_procesach_planistycznych (doc) Załącznik nr_3 – Warunki_udziału_w_postępowaniu_i_kryteria_oceny_ofert (pdf) Załącznik nr_4 – Katalog_technik_konsultacyjnych (pdf) Załącznik nr 5 – Oświadczenie_o_wykluczeniu […]

Zapytanie ofertowe – doradcy ds. konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego

Zapytanie ofertowe z dnia 30 czerwca 2016 roku (termin składania ofert: 13 lipca 2016 r.)  dotyczące wyboru doradców ds. konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” POWR.02.19.00-00- KP28/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść zapytania ofertowego (pdf) Załącznik nr 1 – Opis_działań_w_projekcie_i_wparcia_doradczego (pdf) Załącznik nr 2 – Katalog_technik_konsultacyjnych (pdf) Załącznik nr_3 – Formularz_oferty (doc) Załącznik nr_4_Warunki_udziału_w_postępowaniu_i_kryteria_oceny_ofert (pdf) Załącznik nr – 5_Oświadczenie_o_wykluczeniu (pdf) […]

Zobacz dział Aktualności