Działalność socjalna stanowi jeden z elementów związanych z zatrudnianiem pracowników. W jednostkach pozabudżetowych istnieje opcja dostosowania wielkości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do możliwości pracodawcy, a w małych podmiotach także możliwość zamiany funduszu socjalnego na świadczenie urlopowe; istnieje też opcja podpisania umowy o wspólnej działalności socjalnej z innymi podmiotami.

Termin: 27 maja 2024, godz. 9:00-14:00