Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych

Legislacja w samorządzie terytorialnym. Monitorowanie prawa miejscowego przez społeczności lokalne.

AUTOR:

"Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych" : Andrzej Ferens, Robert Kondas, Ilona Matysiak, Grzegorz Rzeźnik, Mariusz Szyrski.

"Legislacja w samorządzie terytorialnym. Monitorowanie prawa miejscowego przez społeczności lokalne.": Marcin Bąkiewicz, Mariusz Szyrski.

LICZBA STRON: 146/146

ROK PUBLIKACJI: 2010

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

FRDL wydała w 2010 roku dwa poradniki poświęcone sposobom prowadzenia konsultacji społecznych w samorządach:
Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: ekspertów Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej.

Autorzy: Andrzej Ferens, Robert Kondas, Ilona Matysiak, Grzegorz Rzeźnik, Mariusz Szyrski.

 Praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną: ekspertów Polskiego Instytutu

Demokracji Lokalnej.

Autorzy: Marcin Bąkiewicz, Mariusz Szyrski.