Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje.

AUTOR: praca zbiorowa pod redakcją merytoryczną Cezary Trutkowski - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

LICZBA STRON: 439

ROK PUBLIKACJI: 2016

JĘZYK OPRACOWANIA: polski

COPYRIGHT: FRDL

ISBN: 978-83-64748-07-3

Prezentujemy raport Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje przedstawiający wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, przygotowała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Publikacja zawiera usystematyzowane informacje o współczesnym obrazie wykonywania wszystkich najważniejszych zadań samorządu terytorialnego. Raport, poza przytoczeniem konkretnych danych dotyczących dostępności, powszechności i sposobu dostarczania usług, koncentruje się przede wszystkim na praktycznych rekomendacjach, prowadzących do możliwych usprawnień w tym zakresie.