BADANIA I ANALIZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) ma przyjemność przekazać Państwu pierwszą z analiz, w których chcemy diagnozować istotne problemy polskiej samorządności terytorialnej i proponować dla nich rozwiązania.

Zaczynamy od problemów z ładem przestrzennym. Zjawisko to ujmujemy głównie w kontekście niewydolności planowania przestrzennego: zakresu i skali generowanych strat, ale także dróg wyjścia z narastającego kryzysu. Następna analiza dostarczy inspiracji, jak radzić sobie z kłopotami w racjonalnym kształtowania przestrzeni za pomocą metod alternatywnych, nie umocowanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W nieco dalszej perspektywie planujemy analizy poświęcone obecnej i postulowanej roli sekretarzy JST, gospodarce odpadami i edukacji samorządowo-obywatelskiej, a także współpracy władz samorządowych z organizacjami i inicjatywami społecznymi.

Analizy stanowić mają jedną z głównych form działalności Centrum Ekspertyzy Lokalnej naszej fundacji (CEL FRDL). Naturalnym dopełnieniem będą publiczne debaty i promowanie wypracowanych w ich trakcie rekomendacji. Chcemy by wyniki naszych badań, analiz oraz debat prowadziły do coraz lepszej jakości usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny.

Zakładamy, że lepsza jakość i efektywność działania samorządów wiązać się musi z większą świadomością i większym udziałem mieszkańców w zarządzaniu sprawami wspólnot lokalnych. Samorządność obywatelska jest nie tylko celem statutowym naszej organizacji, ale też koniecznym warunkiem doskonalenia instytucji samorządu terytorialnego.

Życzę inspirującej lektury,
Sławomir Nałęcz

Krajowy Koordynator Badań i Analiz FRDL