KONFERENCJE I SEMINARIA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swojej działalności inicjuje i prowadzi debatę wokół zagadnień związanych z samorządnością i ważnymi tematami społecznymi.  Każdego roku FRDL organizuje i współorganizuje wiele wydarzeń, takich jak kongresy, konferencje, debaty, seminaria, targi.  Wśród najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w ostatnich latach przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej należy wskazać następujące:

Wybrane konferencje i seminaria FRDL z lat poprzednich :

Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów 23-24 września 2015 r.

To wspólna inicjatywa Forów Sekretarzy oraz ośrodków regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z terenu pięciu  województw. W trakcie sesji plenarnych, dyskusji panelowych, spotkań networkingowych omawiano, dyskutowano, a czasem i spierano się o podsumowanie i ocenę dotychczasowych doświadczeń i dorobku samorządu w punktu widzenia sekretarzy gmin. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 osób.

Jubileusz 25-lecia FRDL –  Konferencja 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość

18 września 2014 r. w Senacie RP odbyło się najważniejsze z jubileuszowych wydarzeń FRDL, konferencja 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość, organizowana wspólnie z Senatem RP. Przebieg tego wydarzenia można obejrzeć na stronie Senatu RP

Podsumowanie konferencji „Lokalna polityka społeczna”
FRDL, wraz z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Rozwoju Służb Społecznych była współorganizatorem konferencji naukowej „Lokalna polityka społeczna”, która  odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 26-27 maja 2014.

Celem konferencji była analiza uwarunkowań planowania i realizacji polityki społecznej na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. W centrum zainteresowania uczestników znalazły się szczególnie takie zagadnienia, jak rola administracji samorządowej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej (szczególnie w zakresie ograniczeń władztwa samorządowego w tym obszarze) strategiczne perspektywy planowania tejże polityki, czy bariery współpracy instytucji realizujących zadania w jej zakresie.

Jubileusz XXV-lecia FRDL – „Samorząd Przyjazny Rodzinie” – konferencja o polityce prorodzinnej Samorządu Terytorialnego na Pomorzu Zachodnim

W dniach 22-23 maja 2014 roku odbyła się w Szczecinie konferencja „Samorząd Przyjazny Rodzinie”. Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w ramach obchodów jubileuszu XXV-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, objęte patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 25 lat Wolności.

Z okazji jubileuszu Fundacji list gratulacyjny wystosował Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Wręczył go w czasie konferencji dyrektorowi Centrum Szkoleniowego FRDL Dominikowi Górskiemu Wiceprezydent Miasta Krzysztof Soska, współprowadzący konferencję. List gratulacyjny wystosował także Robert Krupowicz, Burmistrz Gminy Goleniów.

Finał VI edycji DOROCZNEJ NAGRODY FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ za lokalne inicjatywy kulturalne

9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej podczas konferencji „WARTO! Lokalna kultura jako wartość”.

Konferencje finałowe są zawsze okazją do spotkania i rozmowy ludzi z całej Polski, reprezentujących cztery grupy: władze samorządowe, przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych i grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwój rodzimej kultury z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących i z nią współpracujących.

Po Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów Nowe Media – Nowe Perspektywy dla Animacji Kultury

Projekty kulturalne realizowane dziś przez organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, ale też grupy nieformalne i pojedyncze osoby stają się coraz bardziej zaawansowane pod względem formalnym. Jednak „zaawansowane” nie oznacza tu „skomplikowane”, wręcz przeciwnie, chodzi bowiem o większa atrakcyjność i łatwiejszy odbiór, a w osiągnięciu tych celów pomagają nowe technologiczne narzędzia. Nowe media to bardzo pojemna kategoria i dziś często nadużywana. Niekiedy trudno stwierdzić, co tak naprawdę jest „nowe”, jeśli chodzi o internet i konwergencję mediów. Pewne jest jedno – działalność kulturalna i animacyjna nie może obyć się bez wsparcia technologicznego, czy raczej aktywnego udziału technologii. Wspaniałym tego dowodem okazały się prezentacje 29 projektów podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów: Nowe Media – Nowe Perspektywy dla Animacji Kultury (3-4.12.2012 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie), współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Orange z inicjatywy i na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury i jego portalu Platforma Kultury.