REALIZOWANE

BIZNES DLA DOJRZAŁYCH

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,
Oś VIII Zatrudnienie
VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Okres realizacji:  styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r

Biznes dla dojrzalych

ZAKOŃCZONE

MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II

Okres realizacji:  styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r