MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II

MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II-systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw to projekt szkoleniowo–doradczy realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II jest kontynuacją projektów szkoleniowo–doradczych prowadzonych przez FRDL MISTiA w latach 2005-2008 „Akademia Zarządzania” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz w latach 2010-2011 „Małopolska Akademia Zarządzania-systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie wiedzy i kompetencji właścicieli i pracowników z mikro i małych firm w Małopolsce w dziedzinie zarządzania nowoczesnym i konkurencyjnym na rynku przedsiębiorstwem. W ramach projektu zorganizowane zostaną BEZPŁATNE szkolenia oraz usługi doradcze z następujących obszarów tematycznych:

  • Zarządzanie personelem
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie finansami

Szczegóły dostępne na stronie projektu.