REALIZOWANE

NOWA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – II EDYCJA

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji:  styczeń 2019 r. –  czerwiec 2021 r.

NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – SZKOLENIA DLA GMINNYCH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji:  2014 r. –  2020 r.

NOWA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji:  kwiecień 2016 r. –  grudzień 2018 r.

PRAWO BUDOWLANE. PROFESJONALNY URZĘDNIK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: czerwiec 2017-maj 2018

PROFESJONALNI URZĘDNICY – PRAWO BUDOWLANE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Okres realizacji: czerwiec 2017-maj 2018

ZAKOŃCZONE

SPRAWNY SAMORZĄD. PROGRAM WDROŻENIA USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W SAMORZADACH

Okres realizacji:  wrzesień 2010 r. – sierpień 2012 r.

logo_sprawny_samorzad2011

SPRAWNY URZĄD-ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Okres realizacji:  październik 2010 r. – wrzesień 2012 r.
pokl_maz_frdl_ue 02