pokl_maz_frdl_ue 02

Sprawny urząd. Zwiększenie kompetencji pracowników urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie

Okres realizacji: 1 października 2010 r. – 30 września 2012 r.

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  Miał na celu zwiększenie sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie w obszarze wydawania decyzji administracyjnych, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji. Uczestniczyło w nim blisko 1000 urzędników. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Szkolenia obejmowały 4 tematy:

  • Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych
  • Praktyczne stosowanie KPA
  • Bezpieczeństwo Informacji
  • Zarządzanie informacją

Zapraszamy do korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach tego programu.

Projekt Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet  V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-241/09-00Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009