Realizowane

Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Projekt Dobre

Ważnym projektem realizowanym przez FRDL od lipca 2016 roku jest Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE). Jest on odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania jakie stoją przed Ukrainą w związku z decentralizacją władzy publicznej i reformą samorządu terytorialnego.

Projekt finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Projekt będzie realizowany do lipca 2021 r.

InForMe – Działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności przez media lokalne w Polsce

Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.