Zrealizowane

Wzrost zaangażowania poszczególnych aktorów życia publicznego w tworzenie budżetu gminy (2006-2007):
Projekt miał na celu przekazanie władzom lokalnym regionu Sheki doświadczeń w tworzeniu przejrzystych budżetów gminnych z aktywnym udziałem społeczności lokalnej. Projekt zrealizowany był poprzez wizytę studyjną grupy pięcioosobowej delegacji azerskiej, złożonej z przedstawicieli władz lokalnych tego regionu Sheki (m.in. wicewójta gminy Sheki oraz przedstawicieli gmin Ashagi i Amirdjan). Partnerem FRDL przy projekcie było Stowarzyszenie Charytatywne ULUCHAY z Sheki w Azerbejdżanie. Realizowany był w ramach regionalnego Programu Wschód-Wschód sieci Open Society, a finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz przez FRDL.