Bosnia_and_Herzegovina

Zrealizowane

1. Wspieranie współpracy miast bośniackich i polskich – wizyta studyjna dla przedstawicieli miasta i organizacji pozarządowych z Ilidža, Bośnia i Hercegowina w Polsce (2002)
Celem projektu było opracowanie, w oparciu o doświadczenia polskie, strategii rozwiązywania wybranych problemów lokalnych przez wyselekcjonowaną gminę Bośni i Hercegowiny. Realizowany był poprzez organizację wizyty studyjnej dla pięciu przedstawicieli władz gminy Ilidža (niedaleko Sarajew) i działających tam organizacji pozarządowych. Projekt zrealizowany we współpracy z Civic Society Promotion Center (CSPC) z Sarajewa, a ze strony polskiej partnerem FRDL było Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy Urzędu Miasta Torunia (BIE UM Toruń).

2. Wspieranie organizacji pozarządowych z Bośni i Hercegowiny (2001)
Projekt realizowany był poprzez wizytę studyjną dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bośni i Hercegowiny przybyłych do Polski w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podczas dwutygodniowego pobytu uczestnicy zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych w naszym kraju i działaniami wzmacniającymi integrację trzeciego sektora (m.in. zdobywanie funduszy, zarządzanie projektami, praca z wolontariuszami, działalność organizacji parasolowych i wspierających), spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Klon/Jawor, Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i Fundacji im. S. Batorego oraz uczestniczyli w cyklu warsztatów organizowanych przez ośrodki FRDL w Kielcach i Białymstoku. Projekt był realizowany przy współpracy Civil Society Promotion Centre z Sarajeva.