Chorwacja

Zrealizowane

Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji (2006-2007)
Projekt miał na celu poprawę ogólnej jakości świadczenia usług społecznych w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w Chorwacji i odpowiednie standardy UE, a także wzmocnienie potencjału innowacyjnego organizacji pozarządowych w związku z tworzeniem trwałych partnerstw z instytucjami publicznymi na poziomach krajowym i lokalnym, których celem jest świadczenie usług społecznych w sektorach. Opracowane zostały programy szkoleniowe, przeprowadzone szkolenia w Chorwacji, powstało kompendium partnerstw zawierające koncepcje dotyczące inicjowania i realizacji projektów w partnerstwach publiczno-prywatnych. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Finansów Chorwacji, a realizowany przez Biuro FRDL we współpracy (w Polsce) z Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach.