Projekt Dobre

DOBRE – Decentralization Offering Better Results and Efficiency

Program DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Jego celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Ważna rola w projekcie przewidziana jest dla polskich partnerów. FRDL, która powstała w 1989 r. by wspierać rozwój samorządności w Polsce, została wyłoniona do realizacji projektu DOBRE, jako najbardziej doświadczona i zasłużona w tym zakresie polska organizacja. Działania FRDL realizowane są od lipca 2016 do marca 2021 r.

Pozostałymi partnerami realizującymi różne komponenty projektu, są następujące instytucje ukraińskie, polskie i amerykańskie:

–       All-Ukrainian Association of Villages and Rural Settlements (VASSR) – Ukraina
–       SocialBoost – Ukraina
–       Ukraine Crisis Media Center (UCMC) – Ukraina
–       Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Polska
–       National Democratic Institute (NDI) – Stany Zjednoczone

Program jest realizowany w 75 tzw. skonsolidowanych jednostkach terytorialnych zlokalizowanych w następujących obwodach:

–          dniepropietrowskim
–          iwanofrankowskim
–          charkowskim
–          chersońskim
–          kirowohradzkim
–          mikołajowskim
–          tarnopolskim

Działania w projekcie koncentrują się na wsparciu nowopowstałych ukraińskich jednostek terytorialnych w zakresie lepszego zarządzania zasobami lokalnymi, poprawy jakości usług publicznych, lepszego zarządzania finansami, stymulowania rozwoju gospodarczego oraz, co nie mniej ważne, na budowaniu zaufania społecznego do wprowadzanych reform. Efekty tych działań mają posłużyć jako zachęta dla innych, jeszcze nieskonsolidowanych jednostek do łączenia się w większe podmioty, które będą mogły sprawniej wypełniać swoje zadania.

Projekt obejmuje także dodatkowe komponenty: edukacyjny skierowany do młodzieży, kobiet i lokalnych liderów; rozwijania sektora edukacji na potrzeby administracji publicznej, wsparcia technologicznego, a także kampanię medialną skierowaną do ukraińskiego społeczeństwa.

Fundacja realizuje jeden z ważniejszych komponentów projektu polegający na wsparciu ukraińskich jednostek w zakresie przygotowywania strategicznych planów rozwoju wypracowywanych metodą partycypacyjną (czyli przy szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnej).

Ponadto dla przedstawicieli poszczególnych gromad Fundacja organizuje cykl szkoleń pt. „Akademia Przywództwa” (realizowany dodatkowo w ścisłej współpracy z Radą Europy), a także wizyty studyjne do polskich gmin, gdzie ukraińscy uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i najciekawszymi osiągnięciami polskich samorządów.

Do tej pory, w ramach programu DOBRE Fundacja zrealizowała:

– 52 procesy diagnostyczne, podsumowane raportami (diagnozami lokalnymi) prezentującymi najważniejsze uwarunkowania rozwojowe jednostek uczestniczących w programie,
– 44 procesy partycypacyjnego planowania strategicznego, których efektem są strategie rozwoju wypracowane przy bardzo szerokim zaangażowaniu społeczności lokalnych,
– 15 sesji szkoleniowych w ramach „Akademii Przywództwa” (dla 5 grup uczestników),
– 7 wizyt studyjnych do Polski,
– serię wizyt monitorujących wdrażanie strategii.

Na kolejne lata zaplanowane są dalsze działania w tym:

– następne 25 strategii rozwoju, poprzedzonych diagnozami lokalnymi
– kolejne sesje „Akademii Przywództwa” dla nowych grup uczestników,
– wizyty studyjne do Polski,
– wizyty monitorujące realizację strategii przez jednostki,
– badania społeczne w gromadach DOBRE.

W styczniu 2018 roku ukraińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdrażające proces decentralizacji i rozwoju samorządności uznało program DOBRE za jeden z najlepszych i najefektywniejszych projektów wspierających te ważne dla Ukrainy przemiany.

Więcej informacji na stronie: http://decentralization.gov.ua/news/8146


Program realizuje zespół:

Główny Ekspert Merytoryczny (Specjalista ds. Rozwoju Instytucjonalnego) – Cezary Trutkowski
Koordynator Projektu – Katarzyna Czarnołęcka
Asystent Koordynatora – Sofiia Useinow

Kontakt:
tel. 48 22 351 93 22
Katarzyna Czarnołęcka: katarzyna.czarnolecka@frdl.org.pl
Sofiia Useinow: sofiia.useinow@frdl.org.pl

REKRUTACJA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizująca we współpracy z Global Communities program „Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE”, ogłasza rekrutację na stanowisko: Lokalny Asystent/Asystentka Strategicznego Planowania.
Poszukujemy osób będących obywatelami Ukrainy, zamieszkałych na terytorium Ukrainy,  posługujących się biegle językiem ukraińskim i spełniających kryteria określone w Ogłoszeniu. Praca będzie się odbywać w Ukrainie, we wskazanych przez FRDL skonsolidowanych gromadach, w obwodach: dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim i tarnopolskim. Rozpoczęcie prac planowane jest na marzec 2019 r. Zaangażowanie Lokalnego Asystenta/Asystentki Strategicznego Planowania przewidziane jest na okres 4-6 miesięcy.
Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami i warunkami rekrutacji zawartymi w załączonym Ogłoszeniu oraz z Formularzem Aplikacyjnym. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dobre.rekrutacja@frdl.org.pl
Termin złożenia wniosków aplikacyjnych upływa 27 grudnia 2018 r.

Фонд розвитку місцевої демократії (ФРМД), який реалізує програму “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)”, оголошує конкурсний відбір на посаду: Асистент/Асистентка з питань стратегічного планування.
Ми шукаємо людей – громадян/нок України, що проживають на територіїї України, вільно володіють українською мовою, а також відповідають критеріям, зазначеним у оголошенні. Місцем праці є Україна. Завдання будуть виконуватися у громадах, які визначить ФРМД у наступних областях: Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Кіровоградська, Миколаївська та Тернопільська. Початок праці заплановано на березень 2019 року. Праця асистента/асистентки стратегічного планування триватиме приблизно 4-6 місяців.
Зацікавлених просимо ознайомитись з умовами конкурсу, що містяться в додатках: Оголошенні та Формі заяви. Зі всіма можливими питаннями просимо звертатись за електронною адресою: dobre.rekrutacja@frdl.org.pl
Кінцевий термін подання заявок – 27 грудня 2018 року.

Ogłoszenie/Оголошення
Formularz Aplikacyjny/Заява