Zrealizowane

1. Budowanie strategii współpracy władz lokalnych i organizacji pozarządowych w Macedonii (2002)
Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 6 gmin położonych w środkowo-południowej części Macedonii. Zasadniczym jego celem było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi na terenie biorących udział w projekcie macedońskich gmin. W ramach projektu trenerzy Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Związku Miast Macedonii przeprowadzili cykl szkoleń dla przedstawicieli władz lokalnych i lokalnych organizacji pozarządowych ze wspomnianych gmin macedońskich. Cykl szkoleń został poprzedzony dwudniowym warsztatem TOT dla trenerów macedońskich, prowadzonym przez trenerów-ekspertów z FRDL. Wszystkie szkolenia odbyły się w listopadzie 2002 r. w Macedonii. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, realizowany przez FRDL w listopadzie i grudniu 2002 r.  Partnerem Fundacji była współpracująca z nią od 2000 roku  macedońska organizacja pozarządowa z Prilepu  – Centrum Inicjatyw Obywatelskich .

2. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Macedonii  (pierwszy etap) (2000)
Zasadniczym projektu było poznanie przez stuosobową grupę działaczy samorządu lokalnego, administracji państwowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Macedonii z polskimi doświadczeniami w budowie samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a w perspektywie utworzenie w tym kraju ośrodka szkoleniowego na wzór centrów FRDL.
Macedończycy, w czterech grupach, przebywali w ośrodkach FRDL w Katowicach, Kielcach, Rzeszowie i w Warszawie. Uczestniczyli tam w intensywnych szkoleniach połączonych z wizytami studyjnymi w terenie. Program realizowany był w okresie przygotowań reformy samorządowej w Macedonii i spotkał się z wielkim zainteresowaniem i wysoką oceną ze strony gości, co podkreślone zostało w czasie ewaluacyjnych spotkań przedstawicieli FRDL i rządu Macedonii. W programie wzięli udział między innymi minister samorządu terytorialnego oraz szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych.