Zrealizowane

Romania Governance Reform and Sustainable Partnerships Program (GRASP) (2002-2007)
Biuro FRDL uczestniczyło w projekcie jako podwykonawca amerykańskiej firmy Development Alternatives Inc. Projekt ten trwa od września 2002 r. do sierpnia 2007 r. Celem działania jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rumunii oraz promowanie współpracy organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Projekt jest realizowany m. in. poprzez pomoc w rozwoju instytucjonalnym organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, a także wdrażanie ich do nowych form współdziałania dla dobra społeczności lokalnej.