Tunezja

Zrealizowane

1. Liderzy społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji (2012)

Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie ze środków MSZ (konkurs “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”). Partnerem była Sieć Stowarzyszeń na Rzecz Obywatelstwa i Rozwoju (Toiles des Associations pour le civisme et development – TACID) z siedzibą w Tunisie. Celem przedsięwzięcia było przekazanie doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej oraz wykształcenie kompetencji trenerskich 10-osobowego zespołu tunezyjskich ekspertów jako trenerów samodzielnych, a zarazem partnerów trenerów polskich. Przeszkolony zespół ma w przyszłosci utworzyć niezależną, obywatelską instytucję szkoleniową. Projekt obejmował naradę z partnerami w Tunezji, wizytę zrekrutowanych przez TACID osób w Polsce oraz warsztaty “Kształcenie trenerów”, warsztaty “Liderzy transformacji” w Tunezji oraz podsumowującą konferencję “Polsko-tunezyjska współpraca NGO” w Tunisie. Celem tej ostatniej było omówienie i ewaluacja doświadczeń z projektu, uroczyste certyfikowanie nowych trenerów, ale przede wszystkim zaplanowanie dalszych wspólnych działań szkoleniowych na rzecz budowy w Tunezji społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie istotnym tematem poruszonym w  dyskusji były perspektywy utworzenia w Tunezji obywatelskiej instytucji szkoleniowej współpracującej z polskimi partnerami oraz zasady i metody jej działania.

2. Demokratyzacja kraju, wybory, społeczeństwo obywatelskie (2011)

Trzydniowe seminarium w Tunisie realizowane na zamówienie Ambasady RP w Tunisie przy współpracy Grupy Zagranica. Zespół eskpertów zwiazanych z FRDL przeprowadził cykl wykładów i warsztatów dla aktywistów z całej Tunezji. Celem było przedstawienie polskich doświadczeń transformacyjnych, które mogą posłużyć tunezyjskim partnerom do wypracowania własnego modelu demokratyzacji i reformy administracyjnej w porewolucyjnych realiach. Prof. Jerzy Regulski na zaproszenie Ministra ds. Rozowju Regionalnego Tunezji, prof. Abderrazaka Zouari wziął udział w konferencji “Podstawy rozwoju regionalnego”.