Turcja

Zrealizowane

Współpraca obywatelska pomiędzy Polską i Turcją na rzecz rozwoju lokalnej demokracji w procesie integracji Turcji z Unią Europejską – wymiana doświadczeń pomiędzy tureckimi i polskimi organizacjami pozarządowymi (2007)
Celem projektu było wzmocnienie roli tureckich organizacji pozarządowych w procesach decentralizacyjnych oraz promowaniu unijnych „zasad dobrego rządu” (Biała Księga z 2001 r.). Polegał na organizacji wizyty studyjnej w Polsce, w kwietniu 2007 r., dla 13-osobowej delegacji tureckich organizacji pozarządowych współpracujących z samorządami terytorialnymi w dziedzinie reformy decentralizacyjnej oraz przygotowań do akcesji do Wspólnoty Europejskiej. W delegacji brał m.in. udział pan Zekariya Şarbak, podsekretarz tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Projekt realizowany był w ramach programu Dialog Społeczeństwa Obywatelskiego: Europa – Program Mosty Poznania finansowanego z Programu Małych Grantów Delegacji Komisji Europejskiej w Turcji.