PROJEKTY KRAJOWE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swojej działalności inicjuje i wdraża projekty wspierające samorządność i społeczności lokalne. Od 1989 r. Fundacja realizuje projekty w partnerstwie z administracją publiczną, samorządami lokalnymi i jednostkami im podległymi, a także organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. Prowadzi innowacyjne i autorskie projekty o charakterze edukacyjnym, badawczym, wdrożeniowym i doradczym na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

NOWA JAKOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Okres realizacji:  kwiecień 2016 r. –  grudzień 2018 r.

SPRAWNY SAMORZĄD. PROGRAM WDROŻENIA USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W SAMORZADACH.

Okres realizacji:  wrzesień 2010 r. – sierpień 2012 r.

logo_sprawny_samorzad2011

SPRAWNY URZĄD-ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Okres realizacji:  październik 2010 r. – wrzesień 2012 r.
pokl_maz_frdl_ue 02

WPŁYW REALIZACJI PROGRAMU BIBLIOTEKI+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK NA JAKOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Okres realizacji:  maj – grudzień 2015 r.
ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego

DECYDUJMY RAZEM. WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW PARTYCYPACYJNYCH W KREOWANIU I WDRAŻANIU POLITYK PUBLICZNYCH ORAZ PODEJMOWANIU DECYZJI PUBLICZNYCH.

Okres realizacji: listopad 2009 r. – czerwiec 2014 r.
decydujmy-razem

EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE

Okres realizacji:  październik 2011 r. – 30 wrzesień 2013 r.
eko-logiczny-sposob-na-zycie

ABC DLA NGO

Okres realizacji: 2011 r. – 2013 r.
abc-dla-ngo

INTEGRACJA I AKCEPTACJA. UCHODŹCY W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM

Okres realizacji:  styczeń 2012 – październik 2013 r.

SOŁTYSKI I LIDERKI WIEJSKIE. KOBIETY ZARZĄDZAJĄ POLSKĄ WSIĄ

Okres realizacji:  lipiec 2006 r. – marzec 2008 r.
soltyski

PRZEJRZYSTA POLSKA

Okres realizacji: 2004 r.- 2010 r.
przejrzysta-polska

EUROPEJSKIE WYZWANIE – LOKALNE DZIAŁANIE

Okres realizacji: 2009 r.
europejskie-wyzwanie-lokalne-dzialanie

MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II

Okres realizacji:  styczeń 2012 r. – grudzień 2013 r

SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY.

Okres realizacji:  marzec 2013 r. – luty 2015 r.