MONITORING LEGISLACJI W SAMORZĄDACH

Logo_monitoring_legisl

Program “Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring legislacji w samorządzie” miał na celu wparcie rozwoju udziału obywateli w tworzeniu lokalnego prawa, czego praktycznym wyrazem jest ich aktywny udział w konsultacjach społecznych przy podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe.

Działania projektu objęły:

1. Przygotowanie i wydanie dwóch publikacji:

1) przewodnika dla przedstawicieli administracji samorządowej, doradzającego jak korzystać z konsultacji społecznych, dzięki którym podjęta decyzja oparta zostanie o konsensus i akceptację partnera społecznego;

2) poradnika dla przedstawicieli społeczności lokalnych, przekazującego wiedzę o sposobach tworzenia prawa lokalnego oraz informującego na jakim etapie można i należy włączyć się do prowadzonych konsultacji.

2. Przeprowadzenie dwóch warsztatów w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych i dobrej praktyki konsultacji społecznych. Warsztaty kierowane były do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jak i dla społecznych partnerów samorządów.

3. Fazę pilotażu, podczas której przetestowano modelowy system monitoringu tworzenia prawa lokalnego i zasady konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej i społeczności lokalnych.

W pilotażu wzięły udział:

  • na poziomie gminnym: Urząd Miasta Legionowo oraz Hufiec ZHP, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” i Uczniowski Klub Sportowy “Siódemka”;
  • na poziomie powiatowym: Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz Lokalna Grupa Działania Kraina Kwitnących Sadów;
  • na poziomie wojewódzkim: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Federacja Mazowia.

Przez 6 miesięcy pracy nad modelem konsultacji, uczestnikom towarzyszyli specjaliści FRDL. Wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w czasie konferencji podsumowującej projekt, 21 października 2009 r. w Warszawie.

Zapraszamy do poznania naszych poradników:

Przewodnik dla samorządowców:
Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Załącznik do rodz. 3

Załącznik do rodz. 5

Poradnik dla społeczności lokalnych:
Legislacja w samorządzie terytorialnym. Monitorowanie prawa miejscowego przez przedstawicieli społeczności lokalnych.