Harmonogram II edycji ELoGE w Polsce

ELoGE

oficjalne ogłoszenie II edycji ELoGE 4 marca 2020
zgłoszenie uczestnictwa do 30 kwietnia 2020*
badania w gminach do 29 maja 2020
samoocena JST do 26 czerwca
weryfikacja samooceny przez Kapitułę lipiec–sierpień 2020
ogłoszenie wyników wrzesień 2020
* W związku z możliwymi zakłóceniami w pracach urzędów jst w najbliższym czasie termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony z 27 marca na 30 kwietnia br.