Zarząd Rad Forów SekretarzyZarząd Krajowej Rady Sekretarzy 12 stycznia 2022 odbył spotkanie robocze w KPRM z 
Panem Ministrem Michałem Cieślakiem oraz Dyrektorem Departamentu Współpracy z Samorządem Panem Krystianem Wasilewskim.

  1. Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje zmian zebrane od regionalnych Forów Sekretarzy pomagające wzmocnić gminy a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców. – proponuję: Na spotkaniu Zarząd przedstawił propozycje zmian do aktów prawnych, które zebrał od regionalnych Forów Sekretarzy, które to propozycje moją ułatwić zastosowanie prawa przez pracowników samorządowych, unikając różnorodnej interpretacji tych przepisów. Takie działania zmierzać będą również do zapewnienia większej transparentności aktów prawnych dla obywatela.
  2. Omówiony został wstępny harmonogram spotkań na ten rok dotyczący bieżących problemów samorządów. – proponuję:  Omówiony został wstępny harmonogram spotkań na ten rok, dotyczący sygnalizowania Panu Ministrowi bądź omawiania z nim, bieżących problemów samorządów oraz umożliwiających bezpośrednie przedkładanie uzasadnionych propozycji zmian przepisów samorządowych.
  3. Rozmawialiśmy również o planach nt VI Krajowego Kongresu Sekretarzy który ma się odbyć w październiku 2022r. – proponuję: Tematem spotkania była również organizacja VI Krajowego Kongresu Sekretarzy, który został zaplanowany na 19-20 październik 2022 r.