14 grudnia 2021 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników, było to spotkanie połączone ze spotkaniem z Zarządem Krajowej Rady Forów Sekretarzy oraz z Pana Marka Wójcika – Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pan Marek Wójcik przedstawił nam w telegraficznym skrócie kilka najistotniejszych kwestii które są omawiane na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu o to kilak z nich:

 1. Ustawa o sygnalistach. Nadal czekamy na projekt ustawy. Brak wytycznych co stosować w okresie od 17 grudnia do wejścia w życie ustawy. Pan Marek Wójcik zwrócił uwagę na zakres odpowiedzialności w tym zakresie osób co do których zostaną zgłoszone naruszenia w okresie braku obowiązującej ustawy. Zdaniem Pana Marka bez wprowadzenia do polskiego sytemu prawnego przedmiotowej ustawy nie ma konieczności wdrożeń przez samorządy.
 2. Temat dodatek osłonowy OSR (nie był konsultowany z KWRiST). W marcu mogą być składane wnioski o dodatek).
 3. Strategia rozwoju usług publicznych do 2035 r. Rewolucja w zakresie środków finansowych. Ze strony rządowej jest silny nacisk na rozbudowę różnego rodzaju programów socjalnych i zasiłkowych. Jeśli wejdzie w zaproponowanym kształcie będzie to 3 obszar największych wydatków w jst. Jako przykład Pan Wójcik podał zagwarantowanie pobytów w pokojach jednoosobowych w DPS).
 4. KPO a umowa Partnerska. Jeśli do 31 grudnia nie będzie ostatecznych uzgodnień programu to niestety nie będzie zaliczki na poczet planowanych wydatków. Polska nie spełnia jednego z 11 warunków uzgodnienia KPO. KE zajmie się tym dopiero w połowie 2022 roku, co oznacza że rozliczenie ewentualnych środków unijnych będzie następowało na podstawie refundacji wydatkowanych środków co oznacza zaangażowanie środków własnych na realizację zadań w ramach programu. W KPO są propozycje reform o których nikt nie wie i które nie zostały przedstawione do konsultacji (reforma edukacji przedszkolnej). W KPO nie uwzględniono wzrostu płacy minimalnej i inflacji.
 5. Wychowanie przedszkolne - objęcie kolejnych roczników 3 – 4 latków opieką przedszkolną powoduje zwiększenie wydatków za którymi nie idzie zwiększone finansowanie
 6. Brak regulacji dotyczących finansowania osób niepełnosprawnych – brak 900 mln. zł
 7. Wsparcie obszarów wiejskich. Planowane było odebranie kompetencji w tym zakresie urzędom marszałkowskim i przekazanie ich do Agencji Rozwoju Rynku Rolnego. Z tym jednak zastrzeżeniem że w ARRR nie maja wiedzy o wdrażaniu środków unijnych w tym zakresie. Na szczęście pomysł (na razie) nie przeszedł.
 8. OZE + fotowoltaika: strona rządowa zapowiedziała zrównanie warunków funkcjonowania nowych i starych instalacji – do korzystniejszych.
 9. Drogi publiczne - rozporządzenie. Nowe zasady i standardy budowy dróg w ramach których należy przewidzieć budowę chodników z obowiązkową mijanką na wózki dziecięce i dla osób niepełnosprawnych (co 20 m) o szerokości nie mniejszej niż 1,80m (oczywiście tam gdzie szerokość chodnika jest węższa).
 10. Gminy uzdrowiskowe w Polskim Ładzie mają otrzymać dodatkowe wsparcie.
 11. Informacja o konkursach dotyczących gmin najlepiej szczepiących – zastrzeżenie zgłoszone co do wyróżnienia gmin o największym progresie. Komisja stoi na stanowisku, że nagradzać należy te spośród gmin, w które systematycznie, od początku promują szczepienia i mają najwyższe wskaźniki wyszczepienia mieszkańców, a nie jak to jest w chwili obecnej, mają jednorazowe znaczące przyrosty liczby zaczepionych.
 12. Ustawa o jakości usług medycznych – ocena negatywna komisji. Projekt nie dotyczy wyłącznie jednostek medycznych. Obowiązki jakie tam są przewidziane dla samorządów będą generować dodatkowe koszty (np. nowe koszty związane z koniecznością zwiększenia zatrudnienia).
 13. Nowy system finansowania oświaty.
 14. Nowe rozporządzenie o VAT – w trakcie realizacji jest krajowy system faktur
 15. Zajęcie pasa drogowego (sieci i przyłącza) – ważne dla skarbników powiatowych
 16. Prawo górnicze i geologiczne – zmiany w finansowaniu
 17. Karta Nauczyciela – wycofanie się ze zmian komisji konkursowej. MEN zapowiedział odstąpienie od natychmiastowego wdrożenia 8h dostępności dla uczniów (prace przy siatce organizacyjnej oraz znaczące środki finansowe zapewne po stronie samorządu). Związki zawodowe postulują przejście na emeryturę dla nauczycieli w wieku 50-52 lata. Propozycja by pozwolić emerytowanym nauczycielom na pracę – w innym przypadku braknie nauczycieli.
 18. Ustawa o RIO najważniejsze dla samorządu propozycje zmian: obowiązki sprawozdawcze, nadzór nad spółkami, wybór przewodniczącego KR RIO
 19. Zachęcenie do śledzenia Monitoringu Rozwoju Lokalnego

 

Poza spotkaniem połączone zarządy rozmawiały o konieczności śledzenia zapisów w zakresie LEX KUKIZ dot. biernego sprawstwa oraz rejestru beneficjentów końcowych w kontekście przedstawicieli samorządu we władzach stowarzyszeń oraz wiązanych z tym czynnościami zarządczymi.