29 marca 2021 r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie wszystkich przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Zarządu, Dyrektorów i koordynatorów Forów Skarbników działających w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy i wyborczy.

W trakcie spotkania Zarząd w związku z upływającą kadencją przedstawił sprawozdanie z dwuletniej działalności, które zostało przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Przedstawicieli KRFS.

W dalszej części spotkania dokonano wyboru Zarządu na kolejną kadencję marzec 2021 – marzec 2023. Przewodniczącą Zarządu KRFS JST została Pani Małgorzata Kern – Skarbnik Miasta Chorzów, I Wice Przewodniczącym został Pan Janusz Zagórski Skarbnik Miasta Police, II Wice Przewodniczącym został wybrany Pan Piotr Budziak Skarbnik Gminy Zabierzów. Skład zarządu uzupełniają członkowie Pani Aneta Maciążek Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki i Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu Otwockiego.

W kolejnym punkcie omawiano stan przygotowań do III Krajowego Kongresu Forów Skarbników. Szczegóły organizacyjne i programowe przedstawiła Pani Manager Kongresu: Katarzyna Marciniak-Mordel zachęcając do czynnego udziału w samym wydarzeniu i planowaniu części programowych.

W skład Krajowej Rady Forów Skarbników wchodzą przedstawiciele wszystkich Forów Skarbników działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Celem działalności Krajowej Rady Forów Skarbników JST jest:

  • Reprezentacja regionalnych Forów Skarbników działających przy ośrodkach FRDL na poziomie krajowym; 
  • Zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym;
  • Koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Skarbników;
  • Organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń i inicjatyw; 
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji i praw Skarbników;
  • Wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych.

Działalność Krajowej Rady Forów Skarbników ze strony FRDL koordynują: Marlena Moliszewska – Gumulak i Michał Wójcik – dyrektorzy regionalnych Ośrodków FRDL.

Kolejne spotkanie Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników zaplanowane jest 12 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.