Macedonia

Dzisiaj w Biurze Zarządu Fundacji Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego gościliśmy liderów samorządów z Ilinden, Veles i Struga oraz przedstawicieli stowarzyszeń samorządu terytorialnego z NALAS oraz ZELS. W czasie wizyty w siedzibie głównej FRDL goście zapoznali się nie tylko z inspirującą historią Fundacji, ale przede wszystkim z jej obecną działalnością. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy projektom międzynarodowym, zwłaszcza obejmującym kraje bałkańskie (od 2001 r. było ich 18), w tym 2 z udziałem Macedonii Północnej.

Odrębna prezentacja dotyczyła projektu DOBRE (ang. Decentralization Offering Better Results and Efficiency), który łączy rozwinięte przez FRDL instrumenty wsparcia samorządności w spójny program wspierania rozwoju samorządów i społeczności lokalnych w 80 ukraińskich gromadach. Projekt DOBRE finansowany jest przez USAID (Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Ośrodek Studiów Wschodnich oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (instytucje uczestniczące w sieci Think Visegrad – V4 Think Tank Platform) w  ramach programu Civil Servants Mobility finansowanego ze środków Visegrad Fund.