EOG_logo

W dniu 5 listopada 2019 otrzymaliśmy informację o wybraniu nas (konsorcjum złożonego z trzech organizacji: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, lidera, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  i Fundacji Edukacja dla Demokracji ) na operatora Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund- Regional in Poland) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że będziemy mogli przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce!!!

Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele zapewni wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Dołożymy wszelkich starań aby nasze działania były komplementarne z programem Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

W ramach Funduszu sfinansowane zostaną działania prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, skupiające się na 4 dziedzinach:

  1.  Prawa człowieka i równe traktowanie
  2.  Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu
  3.  Aktywność obywatelska
  4.  Demokracja lokalna i dobre rządzenie

Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele to 23 mln euro ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego donorami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

https://eeagrants.org/news/selection-fund-operator-active-citizens-fund-regional-poland?fbclid=IwAR2JkYtet8UGvN4-3Lv3r1EaJw8RG2Fi4OMFL_N451t4BFVynGcU7N2d_qs