9-10 grudnia 2019 r. zainauguruje swoją działalność nowo zawiązane Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Afrodyta SPA**** w Radziejowicach.

Z okazji zawiązania się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego i Mazowieckiego, 9-10 grudnia 2019 r. w Hotelu Afrodyta SPA**** w Radziejowicach odbędzie się konferencja pt. „Jak sprawnie i skutecznie zarządzać jednostką w dobie malejących przychodów i rosnących kosztów.”

W ciągu dwóch dni Konferencji omawiane będą w szczególności zmiany w  ustawodawstwie i ich wpływ na sytuacje prawną i finansową jednostek samorządu terytorialnego. Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli organów nadzoru, ekspertów i praktyków, którzy w trakcie wystąpień i dyskusji będą przybliżać najistotniejsze zagadnienia z perspektywy sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Wśród prelegentów znajdą się między innymi: prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi – Ryszard Krawczyk, ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – Elżbieta Rabenda, ekspert w zakresie zamówień publicznych –  Krzysztof Puchacz oraz Maciej Kiełbus z Kancelarii Ziemski&Partners. Oprócz wykładów, prelekcji i paneli dyskusyjnych w programie Konferencji zostanie także zarezerwowany czas na spotkania pozwalające budować i rozszerzać kontakty sprzyjające efektywnej wymianie informacji i doświadczeń zawodowych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Konferencji pt. „Jak sprawnie i skutecznie zarządzać jednostką w dobie malejących przychodów i rosnących kosztów.”

Formularz zgłoszeniowy (województwo łódzkie)
Formularz zgłoszeniowy (województwo mazowieckie)

Fora samorządowe to autorski program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, który nie tylko integruje środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów, ale służy przede wszystkim budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.