Krajowy Kongres Forów Skarbników to nie tylko wymiana doświadczeń i integracja środowiska zawodowego, ale również przestrzeń do dyskusji wokół aktualnych problemów i wyzwań stojących przed skarbnikami.

Kongres organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w porozumieniu z Krajową Radą Forów Skarbników, która została powołana w 2018 r. w celu reprezentacji środowiska skarbników i wzmocnienia ich głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. Ważną częścią Kongresu jest dyskusja na temat roli, statusu i zakresu kompetencji skarbnika JST. Kongres Forów Skarbników ma charakter ogólnopolski i otwarty. Niebawem pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zapisów.