Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, który ma na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Działania projektu obejmują kompleksową diagnozę, utworzenie Indywidualnego Planu Działania, a także wsparcie aktywizacyjne w postaci warsztatów z zakresu kompetencji ogólnopracowniczych i treningu kompetencji społecznych.

Jedno ze spotkań motywacyjnych w ramach projektu zorganizowano 31 stycznia 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach.

Temat przewodni brzmiał: „Jak zdrowo żyć? Choroby dietozależne – cukrzyca t2.” Spotkanie poprowadziła doktor diabetolog Pani Wioletta Mościcka- Staszczyk, która jest również Wojewódzkim Konsultantem do spraw diabetologii. Podczas spotkania uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę nt. tego jaki wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe ma zdrowe odżywianie. Ekspert przygotował prezentację nt. zdrowych oraz niezdrowych nawyków żywieniowych i ich skutków.

Spotkania motywacyjne realizowane są jako bezpłatny cykl jednodniowych, systematycznych spotkań, których celem jest motywowanie do aktywności w sposób werbalny i niewerbalny. Właściwie przebiegająca komunikacja podczas spotkań oraz skłanianie do aktywności uczestników spotkania ma również walory terapeutyczne, co znacznie podnosi poczucie własnej wartości u beneficjentów projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”. Kolejne spotkanie odbędzie się już w marcu!