Od kilku miesięcy trwają prace nad Strategią Rozwoju Edukacji w Gminie Kartuzy na lata 2020-2040. Nad dokumentem, wraz z mieszkańcami gminy, pracują eksperci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku: dyrektor FRDL Gdańsk – Andrzej Banach, który koordynuje całością prac oraz ekspert FRDL – Ewa Halska.

Zanim przystąpiono do pracy nad Strategią Rozwoju Edukacji dla gminy, przeprowadzono badanie ankietowe, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się na temat warunków życia w Kartuzach, jakości edukacji i usług publicznych. Następnie przeprowadzono audyt finansowy oświaty, który miał na celu analizę funkcjonowania sieci szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy pod kątem ekonomiki oraz potencjału i rezerw tkwiących w gminnym systemie oświaty. Po zakończeniu tych dwóch etapów przeprowadzono otwartą debatę poświęconą oświacie i powołano zespół strategiczny składający się z dyrektorów, nauczycieli, radnych i pracowników Urzędu Miejskiego. W docelowym dokumencie strategii znajdzie się, obok misji, wizji rozwoju oświaty w regionie, SWOT, celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowy zarys działań i zadań stojących przed władzami gminy. Strategia będzie systematycznie wprowadzana i po zakończeniu tego procesu nastąpi ewaluacja, która będzie miała na celu określenie, w jakim zakresie i z jaką skutecznością zrealizowano założenia opracowanej strategii. Obecnie jest już dostępny raport z badania ankietowego i trwają prace nad ostatecznym raportem z audytu oraz nad dokumentem strategii.