W dniach 17- 23 lutego 2020 w Rumunii odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu COFFEE (Cooperation For Fair Economy&Education), w którym udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu z takich krajów jak: Polska, Rumunia, Niemcy, Honduras.

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji reprezentował Dawid Hoinkis – kierownik zespołu ds. doradztwa i rozwoju, który poprowadził seminarium na temat narzędzi analizy interesariuszy i zarządzania interesariuszami poprzez ich zaangażowanie w projekty ekonomii społecznej, sprawiedliwego handlu i rozwoju młodzieży. W ramach spotkania uczestnicy odwiedzili Instytut Ekonomii Społecznej w Bukareszcie oraz Inkubator Społeczny w Bukareszcie, który prowadzi działania aktywizujące młodzież z grup defaworyzowanych. Ponadto uczestnicy zapoznali się z modelem działania międzynarodowej kawiarni będącej przedsiębiorstwem społecznym prowadzonym przez Fundację Veritas w Sighisoarze, w której młodzież uczy się zawodu i pracuje.

Projekt COFFEE (Cooperation For Fair Economy & Education) służy wypracowaniu metod i narzędzi aktywizacji młodzieży w sektorze przedsiębiorczości społecznej, która respektuje zasady sprawiedliwego handlu i ekonomii opartej na wartościach. Efektem projektu ma być zbudowanie potencjału organizacji biorących udział w projekcie tak, aby po jego zakończeniu mogły z powodzeniem prowadzić przedsiębiorstwa społeczne zatrudniające młodych ludzi w sektorze fair trade.

Projekt COFFEE realizowany jest w unikalnej formule partnerstwa międzynarodowego 6 instytucji z Polski, Niemczech, Rumunii, Hondurasu i Meksyku, które reprezentują sektor ekonomii społecznej, administracji publicznej i samorządów lokalnych oraz sektor przedsiębiorczości i biznesu.

Obok Ośrodka Regionalnego FRDL – Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, partnerami projektu są: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce – lider, Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico, Obra Kolping en Honduras, Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania, Langen Kaffee GmbH. Projekt finansowany jest przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej i finansowany w ramach programu, Erasmus+ Youth Capacity Building.