W 2020r. planowana jest kontynuacja programu „Bądź aktywny – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z ternu woj. opolskiego”. Program realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych – oddział Opole.

 

Większość działań projektowych skierowana jest do społeczności osób głuchych z województwa opolskiego. W ubiegłym roku wszyscy uczestnicy projektu korzystali ze stałej pomocy Asystentów Osobistych Osób Niesłyszących. Asystenci towarzyszyli im w czasie załatwiania spraw sprawiających trudności komunikacyjno-informacyjne w instytucjach użyteczności publicznej, zakładach pracy i miejscach publicznych. Ponadto asystenci służyli pomocą w rozwoju zawodowym, wsparciem w kontaktach z pracodawcą, pomocą w zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych oraz rozwoju edukacyjnym i kulturalnym.

Szereg działań w projekcie ma na celu nie tylko pomoc osobom głuchym w sprawnym funkcjonowaniu na co dzień, ale również w rozwoju kompetencji obywatelskich, rozwoju osobistym i otwarciu się na kulturę. W Opolu, Kędzierzynie – Koźlu, Kluczborku i Nysie przez cały ubiegły rok odbywały się warsztaty dotyczące takich zagadnień jak świadczenia dla rodzin o niskich dochodach, prawo mieszkaniowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe i ubezpieczenia społeczne. Co więcej zrealizowano również warsztaty wyjazdowe dotyczące rozwoju kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych, społecznych, warsztaty IT oraz warsztaty fotograficzne i rękodzieła. Ponadto w programie zrealizowano również kursy języka migowego dla pracowników służb świadczących usługi społeczne.

„W 2020 r. będziemy kontynuować działania, w tym usługę Osobistych Asystentów Osób Niesłyszących, warsztaty rozwoju kompetencji obywatelskich i rozwoju osobistego, dyżury prawnika oraz warsztaty IT” – zapewnia Joanna Kucharska z Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. „W ramach programu znajdą się również m.in. „Ciche spotkania z kulturą”, czyli cykl wydarzeń, który ma na celu otwarcie osób głuchych na kulturę i wzrost ich partycypacji w wydarzeniach kulturalnych” – dodaje.

Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (8.1 RPO WO) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o programie na www http://opole.frdl.pl/projekt/